ศาสนาพุทธในประเทศไทยเราเสื่อมลงหรือไม่

เมื่อศาสนาใดก็ตามที่เรานับถือ เราก็อยากจะให้ศาสนานั้นๆคงอยู่ไปตลอดกาล แต่สิ่งที่เราชาวพุทธที่เกิดในประเทศไทย ก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่นับถือชาวพุทธ มักจะเริ่มมีอาการต่าง ๆ ที่ดูเหมือนไม่อยากจะนับถือ หรือไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องศาสนามากเท่าไหร่นัก อาจจะเป็นเพราะศาสนาเริ่มเสื่อมหรืออะไรกันแน่ เราลองมาดูว่าศาสนาพุทธในประเทศไทยนั้น เสื่อมจริงหรือไม่ การที่เราจะทำให้ศาสนาคงอยู่ตลอดไปนั้นก็คือการทำนุบำรุงศาสนานั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ จะต้องเป็นผู้ที่เผยแพร่ศาสนาและตั้งตนเป็นผู้รักษาศีลอย่างเคร่งครัด จึงจะทำให้ศาสนานั้นอยู่ได้นาน ไม่เสื่อม แต่ที่เราเห็นทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวไม่ดีเยอะเกี่ยวกับวงการพระสงฆ์ อย่างเช่นข่าวที่เห็นพระเสพยา ข่าวพระมั่วสีกา หรือข่าวพระปลอมต่าง ๆที่มาหลอกเอาเงินกับชาวบ้านเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในสังคมทำให้หลายๆคนเริ่มมองศาสนาไม่ดี เพราะคนที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าทำตัวไม่ดีนั่นเอง คนจึงไม่อยากจะมากราบไหว้ ไม่อยากจะใส่บาตร […]