ห้องประชุมสัมมนา

อุปกรณ์จำเป็นที่ห้องประชุมสัมมนาทุกที่จะต้องมี

Society

การประชุมและการจัดงานสัมมนา เป็นส่วนนึ่งที่จะช่วยให้องค์กร และบุคลากรในองค์กรแต่ะละที่ มีวคามเจริญก้าวหน้ามากกว่าเดิม ยิ่งจัดบ่อยมากเท่าไหร่ บุคลากรในองค์กรก็จะมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพมากขึ้น โอกาสที่ความก้าวหน้าขององค์กรก็มีมากขึ้น บริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆ จึงมีการพัฒนาบุคคลากรอยู่เสมอ ด้วยการประชุมและสัมมนา และสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการจัดงานประชุม หรืองานสัมมนาก็คือ การเตรียมห้องประชุมสัมมนา ให้มีความพร้อมสำหรับการจัดงานประชุม ทั้งสถานที่และอุปกรณ์ข้าวของทุกอย่าง จะต้องมีความพร้อม เพราะถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง การจัดงานในครั้งนั้น ก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดห้องประชุมสัมมนา ก็มีดังต่อไปนี้ -ห้องประชุมที่เหมาะสม การจัดงานประชุมแต่ละครั้ง สถานที่ในการจัด หรือว่าห้องสำหรับการจัดงาน จะต้องมีพอเพียง สำหรับผู้ร่วมงานทุกคน เช่นเก้าอี้สำหรับนั่ง จะต้องไม่ให้ผู้เข้าร่วมงานคนใดคนหนึ่ง รู้สึกว่าตัวเองไม่สะดวกสบาย เพราะห้องประชุมคับแคบ หรือสถานที่ไม่เพียงพอ วิธีแก้ไขก็คือ ก่อนการจัดงานจะต้องมีการสำรวจจำนวน ของผู้ที่จะข้าร่วมประชุมก่อน เพื่อจะได้จัดเตรียมเอาไว้ให้พอเพียง -ไมโครโฟนและเครื่องเสียง เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้เลย เพราะถ้ายิ่งมีผู้ที่เข้าร่วมงาน จำนวนมากเท่าไหร่ และไม่มีไมโครโฟนหรือว่าเครื่องขยายเสียงเข้ามาช่วย อาศัยการพูดด้วยปากเปล่าเพียงอย่างเดียว ก็คงไม่ได้ยินกันอย่างทั่วถึงแน่นอน โดยเฉพาะคนที่อยู่ด้านหลัง ยิ่งห้องประชุมมีขนาดใหญ่ และมีผู้ร่วมงานเยอะ อุปกรณ์ก็ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น -จอโปรเจกเตอร์และเครื่องฉาย จะเป็นตัวช่วยให้การจัดห้องประชุมสัมมนา มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะจะช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ที่นอกเหนือกจากการบรรยายได้เป็นอย่างดี ห้องประชุมที่ดี จึงต้องมีจอเอาไว้รองรับด้วย เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้เห็นการบรรยาย […]

รับสมัครงาน

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง และไม่ควรทำในที่ทำงาน

Society

การเลือกงานทำ การเลือกสถานที่ทำงาน ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน ทั้งหมดนี้ถือว่ามีวคามสำคัญในการทำงานของเรา ซึ่งมันจะต้องตรงกับความต้องการ และเป็นสิ่งที่เราสามารถอยู่ร่วมได้ด้วย ไม่เช่นนั้นการทำงานของเรามันก็เหมือนกับการต้องทนอยู่กับความทุกข์ตลอดไป ฉะนั้นเวลาที่ไหนที่เขา รับสมัครงาน จึงเป็นสิ่งที่เราต้องดูให้ดีก่อนที่จะเข้าไปทำงานยังสถานที่นั้นๆ และการจะอยู่ร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีความสุข และไม่เกิดการบาดหมางนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราด้วย อย่างเรื่องที่ไม่ควรเอามาพูดในสถานที่ทำงาน ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกัน เพราะถ้าเอาเรื่องเหล่านี้มาพูด หรือมาถกเถียงกันในที่ทำงานเมื่อไหร่ มันก็จะเกิดเหตุการณ์บานปลายเมื่อนั้น นินทารูปร่างหน้าตา เรื่องของการนินทาลับหลัง เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนก็ต้องโดนนินทาเหมือนกันทั้งนั้น แต่การเอารูปลักษณ์ของคนอื่นมานินทา ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะนี่คือสาเหตุของการทะเลาะที่มากที่สุดเลยก็ว่าได้ องค์กรต่างๆ เวลาจะ รับสมัครงาน จึงมักถามผู้สมัครอยู่เสมอ ว่าเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมาก่อนหรือไม่ เพราะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเข้าร่วมงานด้วย เรื่องศาสนา ศาสนาถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจ เพราะการทะเลาะเกี่ยวกับศาสนาสามารถเป็นต้นเหตุของการบาดหมางเล็กๆ น้อยๆ จนเกิดเป็นสงครามก็เคยมีมาแล้ว ในที่ทำงานจึงไม่ควรเอาเรื่องศาสนามาเกี่ยวข้องด้วย ใครจะนับถือศาสนาอะไร มันก็ไม่ได้มีความสำคัญมากถ้าสามารถอยู่ร่วมกันได้ แต่อย่าให้มีการกระทบกระทั่งกัน ก็พอ รายได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรพูดเหมือนกัน หลายคนที่รู้ว่าตัวเองได้งานดีกว่าเพื่อน ได้ รับสมัครงาน ในตำแหน่งที่สูงกว่าเพื่อน ก็มักจะอวดอ้างอยู่เสมอ และเมื่อรู้ว่าคนอื่นเขาได้รายได้ ได้เงินเดือนน้อยกว่าตัวเอง ก็มักจะเอามาอวดเบ่ง คุยทับคนอื่นอยู่เสมอ คนที่มีลักษณะเช่นนี้ จะเป็นคนที่หาคนคบได้ยาก ไม่อยากจะมีใครเขาคบค้าสมาคมด้วย […]